Květen 2015

Kůň a česnek

19. května 2015 v 13:10 | Luca |  Kůň pod lupou

Cílem tohoto článku není nikoho přesvědčovat, zda krmení česnekem je nebo není pro vaše koně zdravé či škodlivé. Cílem je uvést některá fakta, která lze dohledat v odborných článcích a publikacích a jejichž převypravování na internetových diskuzích (spolu s lidovou tvořivostí) někdy vede k mylným nebo zavádějícím závěrům. Chceme, abyste byli informováni.
Může česnek způsobit anemii ?
Ano, může. Vědecké studie mluví o případech hemolytické anemie, způsobené dlouhodobým příjmem vysokých dávek česneku. Česnek obsahuje dokonce hned několik antinutričních látek, které samy nebo jejich metabolity mohou působit toxicky na přežvýkavá i monogastrická hospodářská zvířata a také člověka. Jmenovitě jde zejména o S-methyl-L-cysteinsulfoxid a N-propylsulfoxid. Působením intestinální mikroflóry dochází ke vzniku sulfidických sloučenin (např. dimethyldisulfid), které jsou vlastními toxickými látkami. Tyto toxické látky následně v krevním řečišti atakují hemová jádra erytrocytů (nebo jejich ochrannou vrstvu tvořenou glutationem), což má za následek rozložení hemu a znehodnocení červené krvinky: dochází k anemii.
Kolik česneku krmit?
Základ již veřejně známé informace, že česnek způsobuje anemii, pramení pravděpodobné z vědeckého článku "Association of maximum voluntary dietary intake of freeze-dried garlic with Heinz body anemia in horses", uveřejněného v r. 2005 v časopise American Journal of Veterinary Research. Přestože byl česnek (spolu s jinými zeleninami) podezříván jako původce hemolytické anemie koní již delší dobu, tento výzkum podložil teorie výsledky. Ve zkratce šlo o experiment, kdy bylo dvěma koním podáván určitý objem sušeného česneku zamíchaného v melasovém krmivu. Množství česneku se pravidelně navyšovalo a každý týden byla odebrána a vyšetřována krev, zejména byl sledován krevní obraz (KO). Jako referenční vzorek sloužili další dva koně, kterým bylo podáváno stejné krmivo jako koním zkoumaným, bez přídavku česneku. Hemolytická anemie, průkazná pozitivním nálezem Heinzových tělísek v KO a dalšími ukazateli, se vyskytla u obou koní krmeným česnekem v pátém týdnu experimentu, kdy byla denní dávka česneku vyšší než 0,2 g/kg živé váhy koně. Kolektiv autorů se tedy shodl, že pravidelné podávání dávek vyšších než 0,2 g/kg způsobuje hemolytickou anemii, a že toto množství kůň po navykání dobrovolně přijme.Pro vaši představu, 0,2 g česneku na 1kg živé váhy koně je např. u průměrného, cca 650 kg těžkého ČT množství 130g, což je cca 11,5 vrchovatých polévkových lžic granulovaného česneku, který dodáváme a více než pětinásobek námi doporučené denní dávky.Doufáme, že brzy dojde k rozšiřujícímu výzkumu, jak je navrženo v závěru práce.
Proč tedy vlastně česnek krmit?
  • Protože smrdííí J …výrazná vůně česneku, jejímiž nositeli jsou alliin a další sirné sloučeniny, odpuzuje hmyz.
  • Alliin, rozkládající se na funkční allicin, má výrazné antimikrobní účinky:proto je česnek nazýván "přírodním antibiotikem".
  • Lektin česneku má probiotické účinky (inhibuje růst E.Coli).
  • Saponinům česneku je připisována antioxidační aktivita.
  • Obsahuje minerály (draslík, zinek, hořčík, mangan, síra, selen -ten cca 0,03-0,14 mg/kg)
  • Obsahuje vitamíny: C, B1, B2, B6.
  • V humánní výživě pak česnek vykazuje inhibiční účinky u některých typů karcinomů (např. karcinom prostaty aj.)

V literatuře lidového léčitelství nalezneme ještě mnoho zpráv o pozitivních účincích na lidský i zvířecí organismus. Cílem tohoto článku však bylo přinést fakta a prokazatelně vědecky ověřené informace. Věříme, že rozumné podávání česneku vašemu koni prospěje.
AŤ VÁM SPOKOJENÍ KONĚ JDOU!!!

ZDROJ:spokojenykun.cz

Koně v létě

19. května 2015 v 13:07 | Luca |  Kůň pod lupou

V žádném případě nevystavovat koně silnému slunečnímu záření, snadno se může přehřát a dostat úžeh stejně jako lidi.
Pokud s koněm pracujeme a je ve výcviku, jezdíme jen brzy ráno, nebo později večer.

Také u koní v horkých letních dnech hrozí nebezpečí dehydratace, je nutný častý přísun čerstvé a chladné vody, ale v žádném případě nesmíme nechat koně, který je zadýchaný nebo zapocený napít.

Pokud v létě krmíme trávou je třeba opatrně ze sena na trávu přejít minimálně 14 dní, velmi důležité je dávat si pozor na zapařenou trávu!!
Nikdy nekrmíme čerstvým senem a jádrem, nutno nechat odležet minimálně 6 týdnů po sklizni.

Příjemné pro koně je v letních měsících chlazení studenou vodou, hadicí. Po práci koně nikdy nemyjeme, kopyta v létě mažeme.

Chráníme koně před bodavým hmyzem nejlépe čerstvým česnekem do krmení.

Koně a pitný režim

19. května 2015 v 13:02 | Luca |  Kůň pod lupou
Nejdůležitější živinou v dietě koní je právě ta, která se jen vzácně přidává do krmení: voda. Přestože je často přehlížená v diskusích na téma výživy, je třeba ji považovat za první limitující živinu u všech koní, protože nedokážou přežít bez vody tolik dní, kolik přežijí bez potravy.
To, kolik vody kůň potřebuje, je dáno množstvím vody, která se z jeho těla ztratila. Ke ztrátám vody dochází prostřednictvím trusu, moči, vydechovaných plynů, potem a u laktujících klisen i mlékem. Tyto ztráty jsou ovlivněny množstvím, typem a kvalitou zkonzumovaného krmiva, podmínkami prostředí a zdravím, fyziologickým stavem a fyzickou aktivitou koně. Pokud mají koně přístup ke zdroji přijatelné vody, vypijí jí tolik, kolik potřebují.
Koně v klidu a mírném klimatu obecně vypijí 3-7 litrů vody na 100 kg tělesné hmotnosti. To je asi 15-35 litrů pro koně o hmotnosti 500 kg. To, kolik vody koně dobrovolně přijmou a potřebují, ovlivňuje především jejich krmná dávka. Obecné pravidlo říká, že příjem vody závisí na příjmu sušiny v potravě, ale tento vztah může podstatně změnit složení a stravitelnost krmiv.
Koně, kteří dostávají pouze seno, pijí více, než koně krmení velkým množstvím koncentrátů se senem nebo kompletními peletovanými krmivy. V jedné studii prováděné Kentucky Equine Research přijali koně krmení pouze pící o 19 % více sušiny za stejného množství stravitelné energie, než koně krmení smíšenou dietou, a vypili o 26 % více vody.
V jiné studii koně krmení přibližně 5,8 kg sena vypili 17,8 kg vody ve srovnání s 10,1 kg vody, kterou vypili koně krmení 1,8 kg jádra plus 1,3 kg sena, což bylo částečně následkem nižšího obsahu sušiny i rozdílného složení krmiv.
Příjem vlákniny ovlivňuje potřebu vody ze dvou důvodů. Za prvé, když koně přijímají píci, voda se přesouvá do střevního prostoru. To má za výsledek snížení objemu krevní plazmy, což spouští pocit žízně. Dávka 2,27 kg sena způsobuje zvýšení celkové bílkoviny v krevní plazmě (což je nepřímý způsob, jak změřit snížení objemu krevní plazmy) a větší příjem vody, než když kůň dostane dávku jádra o stejné hmotnosti.
Za druhé má rostlinná vláknina větší kapacitu držet vodu a je méně stravitelná než jiné složky krmiv; výsledkem je větší ztráta vody trusem.
Ztrátu vody trusem ovlivňuje také fyzikální forma píce. V jedné studii sledující stravitelnost měli koně krmení vojtěškovým senem s dlouhými stonky významně vlhčí trus (81,5 % ve srovnání se 75,2 %), než když dostávali stejné množství stejné píce v podobě pelet.
Dieta může také ovlivnit ztráty vody močí. Vysoký obsah soli podporuje močení a vyvolává žízeň. Také příjem bílkovin nad doporučené množství zvyšuje u koní příjem vody i močení, protože koně se zbavují nadbytku dusíku právě močí. Vedle zvýšené potřeby pít představuje takové krmení zhoršení prostředí koní žijících ve stáji, protože dusík v moči se v podestýlce rozkládá na čpavek.
Také tělesná kondice ovlivňuje příjem vody. Protože tuk obsahuje vody málo ve srovnání s "libovými" tkáněmi, obézní zvířata obvykle potřebují méně vody než zvířata udržovaná v optimální výživné kondici.
Na příjem vody má dále vliv okolní teplota. Koně typicky pijí méně vody v chladném počasí. Příjem vody u odstavčat vystavených nízkým teplotám, -8°C a -17°C, se porovnával s příjmem vody odstavčat ustájených v teplotě 8°C a víc. Příjem vody byl u koní v chladném prostředí až o 14 % nižší.
Další veličiny ovlivňující potřeby tekutin jsou horko a vlhkost, především u pracujících koní. V jednom pokusu se zvýšil denní příjem vody o 79 %, když koně přešli z termoneutrálního prostředí (20°C a 45-50% relativní vlhkost) do prostředí horkého a vlhkého (33-35°C a relativní vlhkost 80-85 %).
Kromě teploty a vlhkosti ovlivní příjem vody koňského atleta i jiné faktory, především doba trvání a intenzita práce a také přizpůsobení se (aklimatizace) koně prostředí. V závislosti na podmínkách, v nichž pracuje, může kůň o tělesné hmotnosti 500 kg přijmout za den i více než 90 l vody.
Kromě koňských atletů pijí více vody než ostatní koně také laktující klisny. Jejich zvýšený příjem je kombinací několika faktorů, především ztráty tekutin při tvorbě mléka a zvýšeného příjmu potravy, aby klisny mohly tvořit dostatek mléka. V závislosti na jiných faktorech, jako je složení krmiv a okolní teplota, které ovlivní objem přijatých tekutin, vypije laktující klisna vážící 500 kg až 75 litrů denně.
Některé nemoci předurčují koně k tomu, že více pije. Koně s průjmem a normálním apetitem i žíznivostí mohou mít obrovské ztráty vody trusem. Tyto ztráty kompenzuje pitím a sníženým močením. Bez vyléčení průjmu však pravděpodobně i tak dojde k dehydrataci. Polydypsie neboli nadměrné pití, především v kombinaci s jinými příznaky, jako je hirsutismus (nadměrné ochlupení), může být příznakem equinní Cushingovy nemoci nebo selhání ledvin.
Přestože je voda často opomíjená při rozpravách o krmení koní, je životně důležitá pro jejich zdraví a pohodu. Proto by měli mít


ZDROJ: EQUICHANNEL.CZ

JEDOVATÉ ROSTLINY PRO KONĚ!!!!

19. května 2015 v 12:54 | Luca |  Kůň pod lupou
ROSTLINY, KEŘE A STROMY,
KTERÉ JSOU PRO KONĚ JEDOVATÉ:

Hříbě a začátek jeho života

19. května 2015 v 12:53 | Luca |  Kůň pod lupou

Hříbě a začátek jeho života...

Klisna nosí své hříbě 320 až 355 dnů. Tato doba se nazývá březost. U volně žijících koní poskytuje stádo matce a mláděti ochranu, obzvláště tehdy, když mládě přichází na svět. Klisny ze stáda obstoupí v kruhu rodící klisnu. V bezpečí tohoto ochranného kruhu se pak hříbě narodí. Porod trvá za normálních okolností jen asi čtvrthodinku. Pokud se přiblíží nepřítel, vyhazují klisny prudce zadními kopyty, aby uchránili novorozené mládě. Hřebci ze stáda drží stráž, přičemž vytvářejí druhý kruh kolem klisen. V jezdecké stáji přivádí matka své mládě na svět bez cizí pomoci. Pouze nastanou-li komplikace, je přivolán zvěrolékař. Hříbě je po narození úplně mokré a rozježené. Matka je olizuje s velkou oddaností, až je skoro suché. Pak už netrvá dlouho a hříbě se pokouší postavit na vlastní nohy. Vypadá to hrozně nemotorně a neohrabaně. Krátce na to se pokouší o první kroky. Teď už je také připraveno poprvé se napít od matky.

Co se hříbě naučí od matky

V prvních dnech života zůstává hříbě stále v blízkosti své matky a klisna své mládě skoro nespouští z očí. Mladý kůň se v této době učí rozumět světu. Mnohé způsoby chování okouká od matky. Začíná to při styku s ostatními koňmi. Matka ale svému mláděti také ukazuje, jak se chovat k člověku. To si při tom uvědomí, že k životu jezdeckého koně patří zcela samozřejmě sedlo, uzda a podobná jezdecká výstroj. Hříbě se vyživuje tři měsíce mateřským mlékem. Pak začíná žrát trávu a svou matku již tolik nepotřebuje. Kromě jídla a spaní je pro jeho zdravý vývoj důležité i hraní. Při něm se hříbata naučí různé způsoby chování, které budou později potřebovat. Hrají například "vylekání" a "útěk pryč". Jiná velmi oblíbená hra je "vyhazování". Při té mocně vyhazují zadníma nohama.. v tomto období se učí i druhy chůze.

Výchova člověkem

Když už hříbě nedostává od matky žádné mléko, rychle se osamostatňuje. Zároveň polevuje i péče matky. Od tohoto okamžiku je role člověka ve výchově koně stále důležitější. S velkou trpělivostí, ale i schopností se prosadit, je teď možné přivést mladého koně k jeho budoucím úkolům. Především se musí od začátku naučit dobrým způsobům. Pokud si totiž hříbě zvykne na to, že se může prosadit šlapání, kousáním a podobně, je potom mimořádně těžké ho to zase odnaučit. Na povinnosti si musí kůň zvykat již mezi druhým a třetím rokem života. Nejprve se kůň učí nosit uzdečku a sedlo na lonži. Teprve tehdy, když ovládá tyto základní věci, může začít s výcvikem na jezdeckého koně.

Děkuji za návštěvu blogu!