První pomoc koňákovi!

Dnes v 0:35 | Luca |  Jezdec

- zhodnotí bezpečnost situace
- následovně jezdci opatrně potřeseme rameny (pozor na poranění páteře!!)
- hlasitě na něj promluvíme
- pokud nereaguje, opatrně ho otočíme na záda a zkontrolujeme životní funkce podle mnemotechnické pomůcky ABC
- zavoláme sanitku

A (AIRWAY)
- zhodnocení průchodnosti dýchacích cest
- POZOR!! žádné vytahování jazyka a podkládání hlavy
- proveďte záklon hlavy, ten provedeme tlakem na čelo a tahem za bradu.
- PŘED ZÁKLONEM JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V DUTINĚ NENÍ NIC, CO BY MOHL DOTYČNÝ VDECHNOUT

B (BREATHING)
- zhodnocení dýchání po záklonu
- zachránce položí ucho k ústum postiženého tak, aby viděl na zvedající hrudník, zkontroluje jestli postižený dýchá, pokud nedýchá zahájíme RESUSCITACI!!!

C (CIRCULATION)
- zástava vážného krvácení
- pokud dotyčný krvácí zastavíme bod A,B a zastavíme krvácení, poté pokračujeme v bodu A a B
- VŽDY HNED VOLEJTE 155 NEBO 112!!!

ZOTAVOVACÍ STABILIZOVANÁ POLOHA
- postižený leží na straně se záklonem hlavy a podložením brady rukou
- postižený při této poloze musí dýchat a být při vědomí aby nehrozilo riziko vdechnutí krve!!!
- v této poloze nelze kontrolovat životní funkce


5T
- TEPLO ( přikrýt raněného bundou, dekou..)
- TICHO ( nekřičet)
- TEKUTINY A JÍDLO ( nepodávat v žádnem případě!!!)
- TIŠENÍ BOLESTI ( pokud je raněný při všdomí necháme ho v poloze která jemu vyhovuje, zbytečně s ním nemanipulujte)
- TRANSPORT ( volejte ihned 155 nebo 112)

ZÁSADY KOMUNIKACE S DISPEČINKEM
1. CO A JAK SE TO STALO
2. KDE PŘESNĚ SE NACHÁZÍTE, JAK SE NA MÍSTO DOSTAT
3 ODPOVĚDĚT NA VEŠKERÉ OTÁZKY
4. NIKDY NEVYPÍNAT MOBIL ZŮSTAT PŘI HOVORU
5. VŽDY MÍT ZAPLÝ MOBIL U SEBE A ZAPLÉ VYZVÁNĚNÍ
6. ŽÁDNÁ PANIKA!!! TA VÁM NEPOMŮŽE!!!

ZÁSADY BEZPEČNOSTI

- VŽDY U SEBE MÍT MOBIL (NABITÝ A S ZAPLÝM VYZVÁNĚNÍM)
- NOSIT BEZPEČNOSTNÍ PŘILBU A DALŠÍ POTŘEBY
- VŽDY JECT NA VYJÍŽĎKU VE VÍCE LIDECH (2,3 A VÍCE)
- TEMPO VYJÍŽĎKY URČUJE NEMÉNĚ ZKUŠENÝ JEZDEC
- LÉKARNIČKA NA DOSTUPNÉM MÍSTĚ

ZDROJ: KONĚ A HŘÍBATA
 


 


Jaké věci by vás zajímali?

Včera v 0:12 | Luca |  BLOG a Já
Co by vás zajímalo?
Jaké články by jste si přáli?
Máte nějaké přání?

Výsledek obrázku pro otazník s koněm

Highlandský pony

Čtvrtek v 23:51 | Luca |  Plemena koní
Původ: Německo
Typ: teplokrevník
KVH: 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Počátky plemene sahají do 18. století, kdy byl založen hřebčín v Celle. Probíhala zde selektivní plemenitba mezi plnokrevníky a teplokrevníky s cílem vyšlechtit univerzálního koně pod sedlo i do zemědělství. Poté se křížili s anglickými plnokrevníky a hannoverský kůň získal lehčí rámec vhodný pro armádní jezdectvo. Během napoleonských válek se počty koní snížili a zbylo jen 30 plemenných hřebců. Později díky anglickým plnokrevníkům a trakénům vzniklo výborné sportovní plemeno.


Povaha
Hannoverští koně jsou přátelské povahy, ochotní, učenliví a snaživí. Mají živí temperament, jsou bystří a obratní.

Konstituce
Hlava je líbivá, krk delší. Hřbet je rovný a dlouhý, záď svalnatá. Končetiny jsou pevné s dobře pohyblivými klouby. Spěnky jsou silné, kopyta dobře utvářená.
Srst může být bílá, hnědá, ryzá nebo černá, v kohoutku dorůstají v průměru 165 cm.

Využití
Dříve se hannoverští koně používali jako jezdečtí koně i jako tažná zvířata pro lehčí práci v zemědělství. Dnes jsou to výhradně sportovní koně s předpoklady pro drezúru a parkúr, kde dosahují vynikajících výsledků.


Výsledek obrázku pro Highlandský pony

Ardenský kůň

Čtvrtek v 23:47 | Luca |  Plemena koní
Původ: Francie a Belgie
KVH: 148 - 160 cm
Barva: tmavý hnědák, hnědý a červený bělouš, ryzák

Historie:
Pochází z Ardenských hor na francouzsko-belgickém pomezí. Historie tohoto plemene sahá až do doby Římanů, první zmínky jsou z období galské války.
Starší ardenští koně byli poněkud lehčího formátu a proto se mimo tahu využívali i k jízdě. Používali se jako vytrvalí, odolní a energičtí jezdečtí koně například během francouzské revoluce nebo napoleonských válek. Za 1. světové války se osvědčili při tahání děl a těžkých zásobovacích vozů.
Ardenský kůň dnešního typu vznikl v 19. století křížením s buloňskými koňmi a percherony. Pro zušlechtění chovu se zapojili i angličtí plnokrevníci a arabští koně.

Povaha:
Ardenští koně vynikají svou laskavou, živou povahou. Jsou klidní, snadno ovladatelní a učenliví. Díky jejich ochotě, pracovitosti a vytrvalosti je mohou řídit i děti.

Stavba těla:
Tělesná stavba odpovídá typu cob. Má silné, kompaktní tělo, dobře tvarovanou, krátkou hlavu, svalnatý, klenutý krk a mohutnou, kulatou záď, která se zdůrazňuje zkracováním nebo svazováním ohonu. Žíně i rousy jsou bohaté, mírně zvlněné. Nohy mají silné, dobře stavěné s velkými, tvrdými kopyty. Hrudník je hluboký, sklon lopatek umožňuje plynulý, energický pohyb.
Vyskytují se nejčastěji červení nebo hnědí bělouši, vzácněji tmaví hnědáci nebo ryzáci. Vraníci a bělouši jsou nežádoucí.
V kohoutku dosahují výšky 148 - 160 cm.

Využití:
Původní lehčí kůň křížením s chladnokrevníky získal těžší tělesnou konstituci - stal se z něj všestranný, silný tažný kůň. Jeho vytrvalost ho předurčila na práci v náročných kopcovitých terénech. V současné době obliba ardenských koní klesá. V zemědělství se téměř nevyužívají a na pracujícího ardena můžete narazit snad už jen ve Skandinávii. Současní jezdci využívají tohoto koně při rekonstrukcích historických bitev. Ve Francii se chovají i jako masná zvířata.

Výsledek obrázku pro ardenský kůň

Krmící sítě pro koně

Čtvrtek v 17:10 | Luca |  Doporučení a tipy
DŮVODY PROČ SÍTĚ POUŽÍVAT:
- optimální přísen sena za den
- úspora sena(koně semo nezadupou)
- chrání koně před dušností protože je seno bez prachu, ten ze sítě propadne dolů
- zábava pro koně
- kůň jí seno pomaleji a déle
- majitel ví kolik kůň sena snědl

Je i více druhů:
Vak na senoSíť na seno, oka 10 x 10 cm
Vak velký na seno, QHP, modrý
Já osobně mám zkušenost s tou 2. sítí, a je to super! :) DOPORUČUJI!

Jak koně připravit na jaro

17. března 2017 v 23:36 | Luca |  Zajímavosti o koních

Základem jarního tréninku je přiměřená zátěž v pravidelném intervalu

Rekreační koně jsou více náchylní k přetížení, protože je jejich fyzická zátěž zpravidla nepravidelná. Více pohybu mají například o víkendu, kdy na ně jejich majitelé mají více času. Toto nepřiměřeně nerovnoměrné přetížení pro ně může v konečném důsledku znamenat místo tréninku například jen bolesti svalů, hřbetu, záněty, otoky, natažení šlach i podvrtnutí kloubů. Je důležité mít na mysli také to, že netrénovaný kůň, kterému ještě nepřelínala zimní srst, má dosud nedokonalou termoregulaci a hrozí mu snadné přehřátí a v jejím důsledku i dehydratace, která může mít významný vliv na pohyby střev a vznik koliky.
Naopak pravidelně opakovaná fyzická námaha v přirozeném množství tělo koně zocelí a postupně na fyzickou zátěž navykne. Postupným pravidelným tréninkem se tak zlepší a posílí kondice koně, který díky tomu bude připraven na další a těžší práci.

Ideální tepová frekvence koní pro jarní trénink

Máte-li k dispozici tepoměr, můžete jej využít k měření tepové frekvence koně během zátěže:
  • Klidové hodnoty - cca 40 tepů za minutu
  • Lehká práce, uvolnění, aktivní odpočinek (nejedná se o trénink) - 100 tepů za minut
  • Zlepšování kondice - 120 - 150 tepů/minutu
  • Tvrdá, těžká práce (nevhodná pro počáteční trénování) - nad 150 tepů za minutu
Uklidňování tepu koně po práci může být také vypovídající o tom, zda byla forma tréninku vhodná. Tepová frekvence koně by měla do 20 minut po výkonu klesnout asi na 60 tepů za minutu. Bude-li po této době jeho tep 40 - 50 za minutu, můžete koně příště zatížit více. Pokud však na 60 tepů neklesne tep ani po půl až třičtvrtě hodině, je nutné koni zátěž snížit, protože pracoval příliš tvrdě.

Jak postupně zlepšit kondici koně

Plánujte. Jezděte s koněm 2 - 3krát týdně. Dopřejte koni dostatečný odpočinek mezi jízdami (1 - 2 dny volna) a vyplňte tento čas ohýbací prací na jízdárně, prací na ruce, krokovou procházkou nebo aktivním pobytem ve výběhu.
Začněte krokem a klusem a pracujte tak, aby se tepová frekvence koně pohybovala prvních 5 - 10 minut na hodnotě okolo 100 tepů za minutu, dále na hodnotě 120 - 150 tepů za minutu. Ke konci ježdění se opět vraťte k hodnotě cca 100 tepů a vytrvejte v ní 5 - 10 minut. Celkem dejte této fázi v počátku ne více než 30 minut.
Kdy koni přidat zátěž? Bude-li se pohybovat tep u dolní hranice, můžete zátěž koni přidat. Každý týden přidejte cca 5 minut klusu navíc a začněte postupně vkládat cvalové úseky.
Základní kondice váš kůň dosáhne tehdy, když bude schopen asi hodinu pracovat v kroku, klusu a cvalu, aniž by jeho tep přesáhl hodnotu 150 tepů za minutu. Teprve po dosažení základní kondice je možné zařadit posilování v podobě skoků, náročné fyzické práce, těžkého terénu apod. I tuto zátěž je nutné přidávat koni postupně.

Výsledek obrázku pro jaro

Tipy a triky

13. března 2017 v 0:15 | Luca |  Doporučení a tipy
Válení
"Jestliže se kůň oklepe nebo vyválí, když se po práci nebo po vyjížďce vrátí do stáje a je odsedlán nebo odstrojen, pak je to známka toho, že se těší dobrému zdraví." (Wrangel, C.G.:taschenbuch des Kavalerristen, Stuttgart 1903). Rčení starých koňařů platí dodnes. Válení po jízdě patří k základním potřebám koně. Slouží k uvolnění po práci. Kromě toho si nabalí do srsti prach, který se váže s potem, což usnadňuje a urychluje oschnutí. Každý jezdec by tedy měl svému koni po jízdě tuto možnost dopřát. Vhodnější než box je pro válení jízdárna nebo hala. V boxe hrozí při válení nebezpečí nalehnutí nohama proti stěně, kdy se kůň nemůže zvednout. Obvykle se kůň naučí velmi rychle vyválet se na ruce na jízdárně, takže by nemělo žádnému jezdci být na obtíž dopřát mu tuto radost. Zpocený kůň nejrychleji oschne, když se vyválí v pilinách. Piliny se nalepí na srst a nasáknou vlhkost. Oklepáním nebo vykartáčováním se pak odstraní. Je to rychlejší a snadnější než tolik propagované vytírání srsti slaměnými víchy.
Otužování míst, kde přiléhá sedlo nebo postroje
Pravidelné omývání těchto míst podle následujícího receptu je osvědčenou prevencí proti otlakům: Jeden litr vody, 1/2 litru octa a hrst soli smícháme a potíráme po každé jízdě.
Nemazat příliš často kopyta
Už v roce 1878 varovali zkušení koňaři před horlivým mazáním kopyt: "Mast na kopyta není žádný zvlhčovací prostředek. Průřezy kopytem ukazují, že mast na kopyta se dostává jen do nejvrchnejší části ... Kromě toho se na mastné kopyto nabaluje prach a nečistoty, rádoby zvlhčující prostředek znemožňuje kontakt se vzduchem a slunečními paprsky... Mast na kopyta se má používat výhradně v případě, že slouží k tomu, aby se vlhké kopyto chránilo před silným a rychlým vysycháním... Správně chovaní koně, kteří mohou v zimě chodit do drenážovaného pískového výběhu a v létě mohou alespoň na hodinu denně na louku, obvykle nepotřebují žádné mazání na kopyta. Zvláště v suchém létě se však doporučuje například během čištění nebo krmení postavit koni všechny čtyři nohy do kbelíků s vodou. To je mnohem lepší péče než každé mazání. Kdo chce, může koni po této proceduře namazat kopyta čistou vazelínou, aby se v nich vlhkost udržela. V jižních zemích používají k tomuto účelu olivový olej. Nejlepším prostředkem proti drobivým, křehkým kopytům je totiž zábal s olivovým olejem.
Trik s ocasem
Nestojí-li kůň při kování klidně a je nebezpečí, že se zraníme o podkovák, usnadníme si držení pomocí ocasu. Žíně ocasu obtočíme zvenčí dobnitř okolo spěnky. Tato metoda také šetří záda, především při kování malých koní.
Napájení před jízdou
Ideální je, když má kůň neustále vodu k dispozici. V každém případě musí být dostatečně napojený před náročnou jízdou. Jestliže se kůň nenapije alespoň 4 hodiny před ježděním, pak tento deficit vede k narušení vodního režimu v organizmu, což má negativní dopad na výkon. Při účasti na distančních dostizích se ovšem nedoporučuje dát koni pít bezprostředně před měřením pulsu. Příjem vody totiž vede ke krátkodobému zvýšení tepové frekvence.
Krtiny
Aktivita krtků na louce je důkazem toho, že v půdě je život. O to, aby zde nezanikl, se stará i krtek jejím systematickým provzdušňováním. V žádném případě by se tedy přítomnost hnědých hromádek na louce neměla stát důvodem k boji s těmito živočichy. Jistě si žádný kůň neulomí nohu, když šlápne na krtinu. Chceme-li z louky sklízet seno, odstraníme je jednu po druhé, jinak by hlína dostala do sena. Zahrádkáři mohou hlínu z krtin využít jako vhodný substrát pro mladé rostlinky. Hlína z krtin neobsahuje semena plevelů nebo choroboplodné zárodky, protože pochází z velké hloubky.
Otruby
Při horečce staří koňaři snížili dávku zrnin na 1/8 obvyklé dávky, kterou nahradili asi jednou librou otrub. Ostatně: lehce zvlhčené otruby pomáhají proti mírnému průjmu, mají zácpový účinek. Hodně namočené otruby mají opačný účinek. Úplně suché otruby nikdy nekrmíme, protože je zde nebezpečí ucpání jícnu.

S otrubami opatrně
Velmi důležité je krmit otruby s mírou. V žádném případě by se nemělo stát, aby se kůň dostal k pytli s otrubami a spořádal jich dle libosti. I když jsou na jedné straně tak zdravé a potřebné - ve větším množství mohou mít na svědomí nejen koliku, ale i život koně. Vysoký obsah fosforu a ve větším množství způsobují zánět střeva, otravu, průjmy a smrt, jejíž příčinou je Colitis X.
Láska ji neláká?
Jestliže u klisny říje nepřichází, starý koňař by ji nechal dát na pastvu. Slunce a obsah látek v čerstvé trávě totiž povzbuzují hormony a moderní solária těžko nahradí skutečné jaro venku. Také přidávání mrkve prý pomáhá, ale na tenhle recept nemá nikdo patent. Nejlepší afrodisiakum pro klisny je přítomnost hřebců. Při páření na pastvině zabřezne 90 procent klisen, při zapouštění "z ruky" je toto procento výrazně nižší.
Jak dlouho je kůň hříbě?
Staří koňaři označovali jako hříbě koně do stáří pěti let. Do této doby je šetřili a malé výstřelky v chování tolerovali. Už název "hříbě" nebo "remonta" znamenala pro ošetřovatele, že má co dělat s mladým, syrovým koněm.
Žerou slámu - nejsou nervózní
To se říkávalo v kavalerii. Nervózní a problematičtí koně dostali velkou porci slámy na úkor ovsa. Zda koně uklidnilo několikahodinové požírání slámy nebo to, že sláma "dodá organizmu výživné soli", toť otázka, ale pro praxi to není důležité. (Die Logik in der Reitkunst, 1886)
Mrkev proti červům?
Odčervování pomocí mrkve patří do oblasti pověr. Kořeny této myšlenky leží v myšlence, že vitamín A, který mrkev obsahuje, způsobí v trávícím ústrojí rychlé a explozivní rozmnožení parazitů. Někteří z nich se dostanou s výkaly ven, což nezkušený chovatel považuje za ukončení odčervovací kůry. Bohužel tak snadné to s červy není.
Bolesti zubů
Když si asi 3 a půl roku starý kůň odmítá vzít udidlo a nechce spolupracovat, možná u něho právě dochází k výměně zubů. Kůň v této době mění střeďáky a třetí stoličky (zadní premoláry). Má problémy se žvýkáním a může mít bolesti zubů, které působení udidla ještě zhoršuje. Když už se na koni v tomto věku jezdí, je vhodné použít v tomto případě na nějakou dobu uzdění bez udidla. Samozřejmě je lepší, když se kůň vezme pod sedlo až po skončení výměny chrupu.

Třezalka

26. února 2017 v 0:32 | Luca |  Bylinky pro koně

Třezalka tečkovaná

Účinné látky: obsahuje červenofialové barvivo hypericin, katechinové třísloviny, flavonové glykosidy (hyperosid, rutin, kvercitrin), silici, pryskyřici, organické kyseliny, provitamin A, vitamin C. působí antibioticky, sedativně,

VYUŽITÍ U KONÍ

• Podává se nervózním a neklidným koním
• nedostatek koncentrace, stres, úzkost, psychické napětí
• Velký vliv má při revmatických potížích
• podporuje hojení ran

Třezalka tečkovaná má jednu nepříjemnou vlastnost, která způsobuje citlivost na sluneční záření(hypericin). Takže během jejího podávání buďte opatrní u koní citlivých na světlo , kteří jsou celý den ve výběhu. Mohlo by vyvolat podráždění kůže nebo úžeh.

PODÁVÁNÍ TŘEZALKY

Pro nervózní koně je třeba podávat dlouhodobě,
koním vaříme čaj z natě
Dobrá je kombinace s kozlíkem, chmelem či levandulí,
pro hojení ran je vhodný nálev
Výsledek obrázku pro třezalka tečkovaná

Kam dál